Hersenverlamming bij kinderen verdient meer aandacht

Ontwikkeling olie-industrie te groot voor Guyana alleen
oktober 7, 2019
Geen grond voor sociale woningbouw in Nickerie
oktober 7, 2019
Show all

Hersenverlamming bij kinderen verdient meer aandacht

 oktober Wereld Cerebrale Parese Dag

Over de hele wereld is op 06 oktober, Wereld Cerebrale Parese Dag, aandacht gevraagd voor kinderen die worden geboren met een hersenverlamming. In Nickerie hielden fysiotherapeuten en studenten fysiotherapie zaterdag in de tennisclub een sport- en speldag gehouden voor kinderen die door de aandoening moeten leven met een beperking. Fysiotherapeuten Pria Behary en Rashna Mekaising zeggen dat hoewel de aandoening ook in Suriname relatief vaak voorkomt, het bij veel mensen onbekend is. Met de sport- en speldag, hopen ze de bewustwording rondom de ongeneeslijke aandoening te vergroten. 

Dit sport- en spelevenement is voor het eerst in Nickerie gehouden. De fysiotherapeuten vinden dat de sportfaciliteiten in het district beter toegankelijk moeten worden voor mensen die leven met een beperking.

Comments are closed.