Gezondheid van Amazonebevolking loopt gevaar

Personeel Medische Zending krijgt salaris
augustus 7, 2020
Sportverslagen – 7 augustus 2020
augustus 7, 2020
Show all

Gezondheid van Amazonebevolking loopt gevaar

Nieuwe WWF-studie: gevaarlijk hoge kwikgehaltes in vis door goudwinning

De lokale en inheemse bevolking in gebieden met kleinschalige ambachtelijke goudwinning lopen groot risico op vergiftiging met kwik, vanwege hun voorkeur voor het eten van vis uit rivieren. Dit volgens een nieuwe, verontrustende studie in de Braziliaanse provincie Amapá, dat deel uitmaakt van het Guianaschild, dat aantoont dat alle vis die wordt gevangen voor consumptie in dit gebied kwik bevat. Bijna een derde bevatte zelfs gevaarlijke niveaus kwik, die het consumptie-advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschrijdt. Nog zorgwekkender is het feit dat vooral de geanalyseerde roofvissen ongeschikt zijn voor menselijke consumptie. Juist deze soorten worden bij voorkeur door de lokale en inheemse bevolking gevangen. Roofvissen eten namelijk andere zoetwatersoorten die kwik bevatten. Dit gif hoopt zich gedurende hun hele leven op in hun lichaam tot zeer hoge niveaus. Als deze vissen worden gegeten door mensen, kan dat tot ernstig gezondheidsproblemen leiden. Kwik wordt op grote schaal gebruikt bij de kleinschalige goudwinning. Die is verantwoordelijk voor ongeveer 71 procent van de kwikemissies. Volgens de WHO staat kwik in de top tien van chemicaliën die grote problemen voor de volksgezondheid veroorzaken. Kwik kan het zenuwstelsel, de spijsvertering en het immuunsysteem ernstig beschadigen, evenals de longen, nieren, huid en ogen. Over het algemeen wordt geschat dat kwik de gezondheid van meer dan 1,5 miljoen inwoners in het Amazonebekken dreigt aan te tasten. De nieuwe studie bevat ook duidelijke aanbevelingen om de blootstelling aan kwik te verminderen door advies over de consumptie van vis. Volgens de onderzoekers mag de consumptie van roofvissen niet hoger zijn dan 200 gram per week. De vier meest besmette vissoorten mogen slechts eenmaal per maand worden gegeten. Onverantwoorde goudwinning is een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing en aantasting van gebieden in met name het Guianaschild, dat Guyana, Frans-Guyana, Suriname, Venezuela en de Braziliaanse Roraima, Amapá en Pará omvat. De verwoesting veroorzaakt door goudwinning is verergerd door de wereldwijde stijging van de goudprijs. Dit leidt tot uitbreiding van illegale activiteiten in de Amazone en vormt een verdere bedreiging voor het milieu en de gezondheid en mensenrechten van lokale gemeenschappen.

Comments are closed.