Gersie raadde Hoefdraad monetaire financiering af

Sportverslagen – 24 februari 2019
februari 24, 2019
10 Mobiel – Monique Vos – 26 februari 2019
februari 26, 2019
Show all

Gersie raadde Hoefdraad monetaire financiering af

Minister Financiën schort eenzijdig MOU met moederbank op

Regering wil 670 aan voorschotten van Centrale Bank van Suriname

 

Glenn Gersie heeft als governor van de Centrale Bank van Suriname minister Gillmore Hoefdraad afgeraden gebruik te maken van monetaire financiering door het opnemen van voorschotten bij de moederbank. Dat advies volgde op een schrijven van de minister Financiën aan de bankpresident. Dit blijkt uit correspondentie tussen de twee monetaire autoriteiten, waarop Radio 10 en Starnieuws de hand hebben weten te leggen.

Op 31 januari ontving Gersie een schrijven van Hoefdraad, waarin het ministerie van Financiën de MOU van april 2016, tussen de regering en de Centrale Bank, eenzijdig opschort. In de Memorandum of Understanding is de afspraak vastgelegd, dat de Centrale Bank de overheid niet meer voorfinanciert.

Hoefdraad haalt als reden voor de opschorting de verbeterede economische omstandigheden aan. Ook stelt hij in het schrijven dat de MOU, die kwam op voorsprak van het IMF, “bruut” en “onrechtvaardig” was.

“De regering heeft daarom besloten, ter versterking van de Staatskas, om per 31 januari 2019, voorschotten ingevolgde het bepaalde in artikel 21 van de Bankwet op te nemen. In dit kader wordt aan u als bankier van de Staat de instructie gegeven om voor het nodige in deze zorg te dragen”, schrijft de minister aan de governor, en “Ik vertrouw erop dat de boeking vandaag nog zal plaatsvinden”. In totaal gaat het om ruim 670 miljoen Surinaamse dollar aan voorschotten, waarover de regering wil beschikken.

Governor Glenn Gersie reageert op 04 februari op het schrijven, en stelt het besluit van minister Hoefdraad te betreuren. De bankpresident schrijft verder dat de MOU juist zijn nut heeft bewezen en dat opschorting risico’s met zich mee zal brengen voor het vertrouwen in de SRD. Gersie stelt daarom voor de MOU te handhaven.

“Hoewel de inhoud van uw schrijven kennelijk weinig ruimte laat voor twijfel over het definitieve karakter van dit door u genomen besluit, doe ik langs deze weg een beroep op u voor spoedoverleg om de verwachtbare gevolgen en de mogelijkheden tot intoming daarvan te bespreken, alsook om andere opties die op korte termijn mogelijk tot versterking van de Staatskas zouden kunnen leiden, te overwegen”, luidt een passage uit het schrijven van Gersie.

Minister Soewarto Moestadja, die optreedt als regeringscoördinator, ontkende tijdens de DNA-vergadering op 8 februari dat de MOU eenzijdig was opgezegd en dat de governor zou worden bedankt. Hij deed het af als ‘Gossip’. Uit de correspondentie blijkt echter dat al op 31 januari de MOU eenzijdig door de minister van Financiën was opgeschort. Op 12 februari werd bekend dat Gersie was bedankt als governor.

Tijdens de vergadering van De Nationale Assemblee over het ontslag van Gersie op 15 februari, noemde minister Gillmore Hoefdraad het verschil van inzicht met de governor over het monetair Financieren van de overheid niet. Ook kon hij de correspondentie niet direct overleggen aan de volksvertegenwoordiging.

Comments are closed.