Geen veranderingen op kandidatenlijst VHP Nickerie

Coronavirus (Covid-19):
april 9, 2020
Today In Pop History – 9 april 2020
april 9, 2020
Show all

Geen veranderingen op kandidatenlijst VHP Nickerie

Eis ondersteuningsgroep niet ingewilligd

De VHP heeft in Nickerie eensgezind haar kandidatenlijsten ingediend. Er zijn volgens de coördinator districtscampagne managementteam Kries Matai hier en daar wel leden die het niet zijn met alle beslissingen die zijn genomen door het bestuur, maar, zegt hij, “je kan nu eenmaal niet uit zoveel partijleden eenieder tevredenstellen”. Matai geeft aan op de hoogte te zijn van een brief van een ondersteuningsgroep in Nickerie waarin wordt geëist dat lijsttrekker Harriet Ramdien en kandidaat-ressortsraadslid Shantie Changoer worden verwijderd van de kandidatenlijst, omdat ze de secretaris van de partij zouden hebben uitgescholden. Matai zegt echter dat de lijst zoals het is opgesteld is ingediend.

De partij koestert voor wat betreft Nickerie hoge verwachtingen gezien de groei in het aantal leden en de activiteiten die de VHP gedurende de afgelopen 5 jaren heeft ontplooid in het district. De huis-aan-huis campagne zal worden voortgezet, want dat is niet verboden zegt de coördinator. Hij verwacht niet dat nu met de kandidaatstelling de regering ertoe zal overgaan om de verkiezingsdatum van 25 mei te wijzigen.

Coördinator districtscampagne managementteam van de VHP. Kries Matai.

Comments are closed.