Geen uitbetaling aov meer buiten aangewezen ressort

Buurtmanagers voelen zich verwaarloosd
augustus 27, 2013
Santokhi: Regering miskent problemen samenleving
augustus 27, 2013
Show all

Geen uitbetaling aov meer buiten aangewezen ressort

aovHet Algemeen Oudedagsvoorzieningfonds (AOV) zal er strenger op toezien dat seniorenburgers hun aov-gelden in hun aangewezen ressort ophalen. Per 1 september zal het fonds niet langer toestaan dat gerechtigden hun geld in ontvangst nemen op een andere locatie dan die op de kaart met een letter is aangeduid. Desondanks merkt het kantoor op dat gerechtigden op een voor hen gunstige plek willen ontvangen. Onderdirecteur van het AOV, Urmie van Kallen, benadrukt dat het niet om een nieuwe maatregel gaat maar slechts een herinnering is voor de gerechtigden om zich te houden aan de letter op hun kaart.  Met uitzondering van het binnenland, waar er een ander betaalsysteem wordt gehanteerd, komt het in alle districten voor dat aov-gerechtigden uitwijken. Ruim 30.000 seniorenburgers ontvangen maandelijks de uitkering van SRD 525.

Comments are closed.