GEEN TEGENLIJST BIJ BONDSVERKIEZING GEPENSIONEERDEN

Het zou niet waar zijn dat behandeling dialyse patiënten in gevaar is
maart 31, 2016
UNIVERSITEITSPERSONEEL STAAKT
maart 31, 2016
Show all

GEEN TEGENLIJST BIJ BONDSVERKIEZING GEPENSIONEERDEN

Gepensioneerden uit overheidsdienst blijken vertrouwen te hebben in het bestuur onder voorzitterschap van Renate Bhugwandas-Wouden (66). Zij werden april vorig jaar bij tussentijdse verkiezingen gekozen. Voor de bestuursverkiezing vandaag (donderdag) bij de Bond Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zijn er geen tegenkandidaten. De voorzitter heeft hier geen verklaring

voor. “Het kan zijn dat ik goed heb gepresteerd of de leden willen mij meer ruimte geven, omdat ik pas een jaar aanzit.”

Tijdens haar voorzitterschap zijn de pensioenen welvaartvast gemaakt, wat betekent dat de gepensioneerden zullen meeprofiteren van elke verhoging van salarissen bij de ambtenarij.  Het bondsbestuur zal zich de komende zittingsperiode van twee jaar sterk maken voor een beter bestaan voor de leden. Sommige zaken genieten prioriteit, zoals de welzijnsuitkering. Dit betekent dat de gepensioneerden een dertiende maand pensioen moeten krijgen.

Het bestuur zal zich ook inzetten voor de maandelijkse uitkering van SRD 100, die ambtenaren sinds december vorig jaar ontvangen.  Het bestuur gaat verder opkomen voor de onderstand- genietenden wiens uitkeringen variëren tussen SRD 250 en 300. De mensen hebben jarenlang bij de overheid gewerkt, maar hebben buiten hun schuld om geen vaste aanstelling gekregen. Het gaat voornamelijk om schoonmaaksters en wachters met een diensttijd van soms 25 jaar en langer. DWTonline

Comments are closed.