Bisschop Choennie vraagt aandacht voor watervoorziening internaat en school Abadoekondre
maart 19, 2019
Het Polytechnic College Suriname verzorgt een voedselveiligheidstraining voor bestuursambtenaren van het commissariaat Wanica Zuid-Oost
maart 19, 2019
Show all

Geen reden voor paniek

ROGB niet uit op grond en bezittingen bij expiratie erfpachtstitels

Minister Roline Sansoedien zegt dat er helemaal geen paniek hoeft te bestan om grond en bezittingen, die verloren dreigen te gaan.

Dit zegt ze naar aanleiding van reacties waarin zulks wordt gesuggereerd, die via diverse media zijn losgekomen na publicatie van bekendmakingen van het ministerie van ROGB over het vervallen van het recht op erfpacht.

De bekendmaking is slechts bedoeld om personen, die over dit recht beschikken, te bereiken, zodat ze de titel op hun grond tijdig kunnen laten omzetten in de gangbare grondhuur.

In de krantenadvertentie wordt ondermeer verwezen naar het terugvorderen van terreinen in de boezem van de Staat, zoals in de wet is bepaald.

Maar zover hoeft het helemaal niet te komen, zegt de bewindsvrouw

 

Minister Roline Samsoedien, die de heisa naar aanleiding van een bekendmaking van ROGB, overtrokken vindt.

ROGB Directeur Leandra Woei zegt dat onwetendheid over de wet in de praktijk voor nogal wat administratieve hoofdbrekens zorgt.

Het ministerie vindt het belangrijk om de burgerij middels deze bekendmaking juist alerter te maken over de status van hun grondpapieren.

 

Het komt ook weleens voor dat mensen percelen betrekken waarvan de titel reeds is komen te vervallen

Directeur Leandra Woei van het ministerie van ROGB.

Het ministerie gaat binnenkort van start met een intensieve voorlichtingscampagne om de burgerij beter in te lichten over ondermeer het betrekken, overdragen en het omzetten van de verschillende grondtitels.

Comments are closed.