Geen nauwe samenwerking NH en Amazone Resources

‘Moengo Festival heeft normaal voortgang’
september 19, 2017
Nog 200 mensen op Sint Maarten vermist
september 19, 2017
Show all

Geen nauwe samenwerking NH en Amazone Resources

De minister van NatuurlijkeHulpbronnen, Regillio Dodson, geeft in een persbericht aan dat er geen nauwe samenwerking is met Amazone Resources zoals gesteld is in een verschenen artikel. De minister geeft aan dat het bedrijf haar verplichtingen tot op heden nog niet is nagekomen en dat er na de testvaart geen communicatie meer is geweest  tussen het ministerie en het bedrijf.

Vanuit het ministerie is afgesproken dat het bedrijf de resulaten van het Environmental and Social Impact Assessment, EISA, en een werkplan met bij behorende haalbaarheidsstudie moet in dienen. Dat is nog niet gebeurd.

De informatie die hieruit voortvloeit zal NH gebruiken voor de watermarketing en export strategie. Deze zullen meegenomen worden in concessie voorwaarden. Met dit bericht wilt het ministerie de samenleving informeren dat er geen enkele nauwe samenwerking is op dit moment. De reslutaten van het onderzoek door het bedrijf worden afgewacht. De minister is voorstander van transparantie en zal daarom tijdig de samenleving informeren over ontwikkelingen betreffende de export van zoetwater

Comments are closed.