Actie VMS opgeschort
juli 15, 2019
Cijfers pluimveesector duiden niet op schaarste eieren
juli 15, 2019
Show all

Geen geld voor gezinsbeleid

Volgens Patricia Etnel, parlementariër namens de NPS, is er sinds 2015 bitter weinig gedaan aan gezinsbeleid. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft voor dit begrotingsjaar geen aandacht besteed aan het gezins- en huisvestingsbeleid. Er zijn ook geen middelen opgebracht voor sociale woningbouwprogramma’s. In de begroting is opgenomen dat aan het eind van 2019 een complex wordt opgezet voor alleenstaande moeders. Verder moet gestart worden met onder meer een crisisopvang voor kinderen. Allemaal projecten waarmee geld gemoeid gaat en als gevolg niets van terecht zal komen zegt Etnel.   

De politica vindt dat er vanuit de oppositie aanhoudend bij de regering wordt aangedrongen meer aandacht te besteden aan het huisvestings- en gezinsbeleid. Een concreet voorstel was om overheidscrèches langer open te houden, om zo alleenstaande moeders tegemoet te komen. 

Etnel heeft geen geloof in de plannen van de regering. De verkiezingen zijn in aantocht en in feite moet nu worden afgebouwd. Als het huidig kabinet vanaf 2015 niets aan structurele gezinsprogramma’s heeft gedaan, zal zo kort voor de verkiezingen weinig meer worden bereikt.

Aldus volksvertegenwoordiger Patricia Etnel. Op de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is voor het woningbouwproject in Ephraimzegen geen geld opgebracht. Hetzelfde geldt voor programma’s als: het Low Middle Income Shelter Programma, Afbouw reparatie woning sociaal zwakkeren, het Verkavelingsplan Voorburg, het Garantiefonds en het project Alleenstaande Moeders. De redenen waarom er geen middelen voor ze zijn opgebracht in de begroting zijn van uiteenlopende aard. De grootste is ‘geldgebrek’ meent Etnel.

Comments are closed.