FOLS dringt aan op twk die leerkrachten tegoed hebben

Financiën houdt belastingseminar over hervorming stelsel
november 7, 2017
Surinaamse publicatie over trio-indianen bekroond met award
november 7, 2017
Show all

FOLS dringt aan op twk die leerkrachten tegoed hebben

Onderwijsgevenden hebben geld tegoed bij de overheid. Het gaat om betaling met terugwerkende kracht (twk). Het presidium van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) heeft in een schrijven aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hierop gewezen. Een exemplaar van de brief is eveneens gestuurd naar de toen waarnemend president, Ashwin Adhin.

De FOLS attendeert de minister erop dat met ingang van 1 januari 2017 de nieuwe onderwijsbezoldigingen en de daarbij behorende bezoldigingsreeksen voor onderwijsgevenden, schoolleiders of directeuren van scholen zijn vastgesteld. De uitvoering vond echter eind april 2017 plaats voor wat betreft fase 1 van het financiële deel voor de 4e graad, 3e graad a-b-c en de 2e graad 2c. Eind mei 2017 werd de volledige financiële herwaardering uitgevoerd voor 2e graad b – a alsook voor de 1e graad bevoegdheden; docenten van vos-niveau.

Met inachtneming van de data van de aangegeven uitvoeringsfases, hebben de onderwijsgevenden nog een twk tegoed. Hierbij kan ook worden verwezen naar het Staatsbesluit 2017 No.89, houdende vaststelling van regelen over de uitvoering van het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden (Herwaarderingsbesluit Onderwijsgevenden) Artikel 1 lid 3. De FOLS wil weten wanneer de overheid ertoe zal overgaan de twk uit te betalen. Ook is onder de aandacht van de regering gebracht dat de overuren van parttimers niet zijn aangepast vanaf de periode mei 2017. Dit op basis van de nieuwe bezoldigingsreeksen voor onderwijsgevenden. De FOLS rekent erop dat deze achterstallige betaling alsnog wordt uitbetaald.

Marcellino Nerkust, president van het FOLS-presidium, zegt aan Starnieuws dat er nog geen formeel antwoord is gekomen op het schrijven dat de vorige maand is verstuurd naar de regering. De minister heeft wel informeel aangegeven dat deze kwestie verder doorgeleid zal worden naar de minister van Financiën. Hij wacht op een formele reactie. Indien deze uitblijft, zal opnieuw aan de bel worden getrokken.

Comments are closed.