Fiscale hervormingen op schema volgens Ministerie van Financiën

Vandaag in het Verleden
december 6, 2017
Bestuur SU Aid verantwoord inzet fondsen
december 6, 2017
Show all

Fiscale hervormingen op schema volgens Ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financiën verzekert dat de fiscale hervormingen op schema zijn. Er wordt momenteel gewerkt aan het stabiliseren van de staatsuitgaven. In de verklaring die het Nationaal Informatie Instituut namens het departement heeft opgesteld staat verder dat het financieringstekort is afgenomen van een geschat tekort bij ongewijzigd beleid van 13% van het BBP in 2015 naar het gerealiseerde van onder 10%, en naar 8% in 2016. Naar verwachting zal dit jaar het tekort rond 6% van het BBP bedragen. Voorts drukt Financiën de gemeenschap op het hart dat de lonen en salarissen, de subsidies, de koopkrachtversterking, de schuldaflossingen en dergelijke gegarandeerd blijven. Zo wil de regering de ongerust onder burgers wegnemen die is ontstaan door alle berichten die de ronde doen over de staatsfinanciën. De gelden die de overheid leent, op de lokale markt of in het buitenland, worden volgens haar aangewend voor zaken als de ontwikkeling van de infrastructuur en duurzame investeringen in sectoren waaronder landbouw, gezondheidszorg, energie en onderwijs. Er zijn ook zogenoemde “next level” hervormingen ingezet. De overheid gaat zogezegd meer overlaten aan het bedrijfsleven als het aankomt op de aspecten rondom ondernemerschap. In dit kader wordt overwogen enkele staatsbedrijven en staatsaandelen af te stoten. Ze is hierover in overleg met het Surinaamse en buitenlands bedrijfsleven en internationale investeerders. Ten slotte geeft het persbericht aan dat de banken- in tegenstelling tot andere berichten – het hervormingsbeleid van de regering ondersteunen.

Comments are closed.