Financieringsmogelijkheden voor lidlanden ACS

6e Curaçao Infomart in Suriname
maart 29, 2019
Sportverslagen – 29 maart 2019
maart 29, 2019
Show all

Financieringsmogelijkheden voor lidlanden ACS

Op donderdag 28 maart heeft de 24ste Reguliere Vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Associatie van Caribische Staten (ACS) plaatsgevonden, te Managua, Nicaragua. Het hoofddoel van de ACS is het bevorderen van overleg, samenwerking en gecoördineerde actie tussen alle landen van het Caribisch gebied op de gebieden van handel, transport, duurzame toerisme en natuurrampen. Tijdens deze ministeriele vergadering heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle ons land vertegenwoordigd. Het thema van deze Top is “Uniting Efforts in the Caribbean to Face Climate Change” en wees de BuZa-minister daar op het belang van samenwerking tegen de effecten van klimaatsverandering. De focus van deze conferentie was tevens de lidlanden te informeren over de beschikbare financieringsmogelijkheden en de huidige, daaruit voortgevloeide, projecten binnen ACS-verband gericht op het bouwen van weerbaarheid tegen de effecten van klimaatsverandering. Ook werd Suriname, na zich te hebben gekandideerd, gekozen om invulling te geven aan het voorzitterschap van de Speciale Commissie voor Transport en de rapporteurspositie van de Speciale Commissie voor Duurzame Toerisme.

Comments are closed.