Financienminister Wijnerman: “niets verkeerd bij aanvraag extra begrotingen ministeries”

Doorlichting wettelijk kader voor versterking Suriname’s concurrentiepositie
augustus 30, 2013
Justitieminister Belfort naar de door criminaliteit geteisterd Nieuw-Koffikamp gebied
augustus 30, 2013
Show all

Financienminister Wijnerman: “niets verkeerd bij aanvraag extra begrotingen ministeries”

adelien wijnermanEr is niets verkeerds aan het indienen van aanvullende begrotingen door de regering bij gewijzigde inzichten, of wanneer bij uitvoering van beleidsplannen behoefte is aan extra financiële middelen. Financiënminister Adeline Wijnerman, snapt de hele commotie vanuit voornamelijk oppositionele hoek hierover niet. Vooral de NF-fractie is van oordeel dat de overheidstekorten meer een gevolg zijn van een verspillend uitgavenbeleid van de regering. Wijnerman weerspreekt dit met klem en benadrukt dat het aanvragen van extra begrotingen, geen onbekend verschijnsel is. Financiënminister Adeline Wijnerman. In totaal wordt aan het college bijkans 308 miljoen SRD aan extra middelen gevraagd om haar beleid te kunnen uitvoeren. Voor twee uur vanmiddag stond op agenda van de DNA een aantal behandelingen van ontwerpwetten tot vaststelling van suppletoire begrotingen over het dienstjaar 2013. Het gaat om de meermiddelen voor de departementen van Justitie en Polite, Binnenlandse Zaken, Regionale Ontwikkeling, Openbare Werken, Defensie, Financiën, Handel en Industrie, Landbouw Veeteelt en Visserij, ATM, Onderwijs en Volksontwikkeling, TCT, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer.

Comments are closed.