EU waterproject afgesloten

Doekhie geen minister van JusPol
juni 9, 2017
Politieke vluchtelingen Cuba houden actie bij rode kruis
juni 9, 2017
Show all

EU waterproject afgesloten

Nickerie heeft nu  voldoende kader voor verbeterd waterbeheer

Het EU project ‘capacity building for intergrated watermanagement in de west of Suriname’ is met de overhandiging van een aantal onderzoeksrapporten aan districtscommissaris Wedprrkash Joeloemsing vandaag formeel afgesloten. Het project is op 17 augustus 2012 van start gegaan en moest aanvankelijk 4 jaren duren maar werd vorig jaar met nog een jaar verlengd omdat enkele van de projectdoelen nog moesten worden afgerond.

Het EU waterproject zoals het in de volksmond bekend staat heeft  950 duizend euro  gekost waarvan 238 duizend euro door ons land is opgebracht en de rest door de Europese unie is gefinancierd. Met dit geld is er de afgelopen jaren samen met de partners het waterschap Rijn en Ijsel en wereld waternet Nederland, bijzonder veel verzet op het gebied van trainingen, onderzoek het opzetten van overlegstructuren en bewustwording zegt Richenell Small project coördinator en gewezen directeur van het overliggend waterschap MCP waar dit project is uitgevoerd.

De afsluiting van EU waterproject bestond uit een serie presentaties van de geboekte resultaten, een opstel wedstrijd voor de glo scholen en de uitreiking van water awards aan personen die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt voor het project.

Comments are closed.