Dyslexie verdient aandacht en aanpak

90 Seconden 13 Mei 2017 – Suriname laat je horen
mei 13, 2017
Politie lost ontvoeringszaak op
mei 15, 2017
Show all

Dyslexie verdient aandacht en aanpak

Miami, FL, USA- April 5, 2014: Scrabble game piece letter tiles scattered in random order from above Scrabble is a crossword strategy game distributed by Hasbro.

Dyslexie is een leesstoornis die aandacht en aanpak verdient. Vaak worden kinderen die leerproblemen vertonen in de klas bestempeld als “lastig”, “dom” of “hinderlijk”. Terwijl het veelal kinderen zijn met een normale intelligentie. Vandaar dat het diagnosticeren van deze leesstoornis ook niet van de één op de andere dag gebeurt, zegt Gracia Nelson. Nelson is voorzitter van de Vereniging van Logopedisten in Suriname (LOGOSU).

Ouders moeten zich instellen op een lange behandelingsweg.

Het eindpunt is een kind dat spellen en lezen heeft aangeleerd.

Het is belangrijk dat de omgeving van het kind alvast erkent dat het aan dyslexie lijdt. Dan alleen kan er naar hulp worden gezocht. Nelson is ervan overtuigd dat zodra dat gebeurt, het fenomeen ‘drop-outs’ in het schoolonderwijs significant gaat dalen.

Nelson pleit dat de betreffende autoriteiten meer gebruik gaan maken van logopedie in vooral het onderwijs. Al jaren schommelt het aantal drop-outs bij zowel meisjes als jongens, tussen de 21 en 24 procent. Daar liggen allerhande oorzaken aan ten grondslag, zegt Nelson. Vorig jaar heeft het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een Interministeriële Drop-out werkgroep geïnstalleerd, met de bedoeling via een integrale aanpak het percentage vroege schoolverlaters te verminderen. Luisterend naar de woorden van de LOGOSU-voorzitter kan gesteld worden dat er nog geen plek is ingeruimd voor logopedisten.

Comments are closed.