DSB: regering moet op uitgaven letten

Ex-minister Abrahams spant rechtszaak aan tegen Parbode
september 5, 2013
Parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons 60
september 5, 2013
Show all

DSB: regering moet op uitgaven letten

Sigmund ProeveNa het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Standard & Poors is ook de Surinaamsche Bank kritisch over het uitgavenbeleid van de regering. De grootste financiële instelling van ons land waarschuwt in haar halfjaarlijksrapport voor de negatieve gevolgen van te grote uitgaven. “Wij maken gebruik van deze gelegenheid om te benadrukken dat het beschikbaar hebben van effectieve monetaire beleidsinstrumenten, zonder strakke fiscale en budgettaire discipline, niet tot de gewenste economische resultaten zullen leiden”, zegt de bank verder. De Surinaamsche Bank verwijst ook naar de veranderingen op de internationale markt, en dan met name de goudprijs, die in de afgelopen maanden met 25 procent is gedaald. Omdat de Surinaamse economie sterk afhankelijk is van de mijnbouwsector zou deze daling een negatieve impact kunnen hebben. Gekoppeld aan “de aanhoudende expansie van de uitgaven van de overheid werd de druk op de valutamarkt al gauw merkbaar”.

Comments are closed.