Dode schildpadden niet het gevolg van afgravingen

“Dis na mi slag en mi de bereid fu tyar en.”
februari 25, 2017
Dagbladen overzicht 27 februari
februari 27, 2017
Show all

Dode schildpadden niet het gevolg van afgravingen

De dode schildpadden op Braamspunt die de afgelopen week door diverse personen zijn aangetroffen, zijn niet het gevolg van de zandafgravingen waarvoor de regering vier concessionarisen weer toestemming heeft gegeven. Dit zegt Erland Sleur, trekker van het Comite Stop Afgravingen Braamspunt.

De afgelopen week verschenen er veel foto’s op sociale media van dode schildpadden die waren gefotografeerd door bezoekers van Braamspunt. Ook Sleur zelf vond twee dode schildpadden en dacht in eerste instantie dat dat kwam door de afgravingen, maar nadat hij met twee jachtopzieners had gesproken, is gebleken dat de schildpadden al dood waren voordat er weer toestemming awas gegeven voor de zandafgravingen. Maar het gevaar zit volgens Sleur niet alleen in de zandafgravingen. Ook vissers vormen een bedreiging voor de schildpadden. We spraken Erland Sleur gister tijdens een protestdemonstratie op het Onafhankelijkheidsplein van de Commissie Stop Afgravingen Braamspunt.

Het protest werd door een kleine 100 man bijgewoond. Een van de deelnemers aan de protestdemonstratie zegt heel goed te begrijpen dat het schelpzand van Braamspunt goed kan worden gebruikt, maar het gaat hem om een stukje bewustwording die de mensen moet worden bijgebracht.

Het schiereiland werd gisteren bezocht door een delegatie van de Nationaal Assemblee, vertegenwoordigers van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Volgens delegatieleider Melvin Bouva was het bezoek belangrijk om een definitief standpunt in te nemen met betrekking tot de zandafgravingen, maar meer nog het milieu in het algemeen.

U hoorde Melvin Bouva die een delegatie van de Nationale Assemblee, het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het Ministerie van ROGB gisteren leidde naar Braamspunt.

 

 

Comments are closed.