DNA vraagt om duidelijke aanscherping sancties in nieuwe comptabiliteitswet

10 Mobiel – Steven Rodriguez – 26 maart 2019
maart 26, 2019
EBGS missie naar Godo Olo ter orienatie situatie ingestorte Basisschool
maart 26, 2019
Show all

DNA vraagt om duidelijke aanscherping sancties in nieuwe comptabiliteitswet

In De Nationale Assemblee hebben verschillende volksvertegenwoordigers gewezen op het uitblijven van sanctiemaatregelen bij de nieuwe comptabiliteitswet. In de Nationale Assemblee is maandag de ontwerpwet conptabiliteitswet en regelgeving uitvoerig in behandeling genomen.

De sprekers onder wie Commissievoorzitter Amzad Abdoel, maar ook VHP-fractie lid Asiskumar Gayadien, NDP lid Roselli Cotino en PL-volksvertegenwoordiger William Waidoe, zijn het allemaal over eens mee, dat in de nieuwe wet ook sanctiebepalingen moeten worden opgenomen als mocht blijken dat de regels op een of andere wijze worde overtreden.

Waidoe gaf  tijdens de vergadering ook een voorstel dat als personen zich niet houden aan de wet, zij 10  tot 15 jaar lang geen publieke funkties mogen bekleden. De parlemenarier valt ook over het feit dat de huidige wet, de  minister van Financien behoorlijke ruimte biedt om middelen die goedgekeurd zijn in de begroting, aan te houden.“Wie controleert dan de minister van Financiën?”  We mogen nooit een minister of een ministerie, zoveel bevoegdheid geven dat wij de samenleving gaan gijzelen, aldus het PL-assemblee lid, William Waidoe. De behandeling van de comptabiliteitswet wordt volgende week voortgezet.

Comments are closed.