DNA onderbreekt reces voor spoed openbare vergadering

Sociale instelling, school en buurtorganisaties ontvangen steun van Suriprofs
september 3, 2015
Grote EU-landen willen asielregels vluchtelingen herzien
september 3, 2015
Show all

DNA onderbreekt reces voor spoed openbare vergadering

De vaste Assemblee-commissies van Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën, Handel & Industrie en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, hebben woensdagavond vergaderd zonder een vertegenwoordiging van de regering. Coalitie én oppositie hebben het standpunt ingenomen dat er een openbare vergadering wordt gehouden, waarbij de regering antwoord geeft op de verhogingen van de nutsvoorzieningen en de extra brandstofheffing van 40 cent per liter. De recesperiode wordt onderbroken voor deze spoedvergadering.  Waarnemend voorzitter Melvin Bouva zegt aan Starnieuws dat de regering kort voor de vergadering schriftelijk meegedeeld heeft niet aanwezig te kunnen zijn, omdat er andere dringende verplichtingen waren.

“Wij hebben kennis hiervan genomen en betreuren het dat niet eens één vertegenwoordiger van de regering aanwezig was. Wij beraden ons erover hoe wij hiermee om moeten gaan,” zegt Bouva. Vicepresident (vp) Ashwin Adhin om een reactie gevraagd, verduidelijkt tegenover Starnieuws dat de regering zich voorbereid had op donderdag 14.00 uur. Dit was dinsdag ook afgestemd met voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Er zouden vragen worden opgestuurd die de regering moest beantwoorden. De vp legt uit dat hij woensdag tegen half twee een brief kreeg dat de vergadering vervroegd was naar 18.00 uur woensdagavond.

De ministers Gillmore Hoefdraad (Financiën) en Regillio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen) waren tegen die tijd in een vergadering met een multinational. “Het was voor ons niet haalbaar om de vergadering bij te wonen en dat hebben wij ook meegedeeld aan de leiding van het parlement,” zegt Adhin. Hij merkt op dat het geen onwil van de regering is, maar er waren dringende afspraken die niet verzet konden worden.  Coalitie en oppositie vinden dat er meer informatie nodig is. “Wij zullen het volk ook in de recesperiode niet in de steek laten,” garandeert Bouva. Hij constateert dat er grote bezorgdheid is in de samenleving over de effecten van de maatregelen.

Comments are closed.