Distributie COVID-steunpakketten vangt binnenkort aan

Mulo-eindexamenresultaat ook hoger dit jaar
september 8, 2020
DC Bado nog niet vervangen
september 9, 2020
Show all

Distributie COVID-steunpakketten vangt binnenkort aan

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat binnenkort de distributie van voedselpakketten zal aanvangen. Eerst gaat er een registratie plaatsvinden laat de bewindsman aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) weten. Er zullen in totaal 100.000 pakketten worden verstrekt aan de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals: mensen met een beperking, AOV ‘ers, de AKB ‘ers en de zwakke huishoudens. Daar het om een landelijk project gaat worden de ministeries van Defensie en Regionale Ontwikkeling en Sport betrokken bij de distributie. Minister Ramsaran benadrukt dat het gaat om voedselpakketten voor de mensen die het echt dringend nodig hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zal er worden gewerkt met de registratielijsten van de rr-leden die ook reeds een aantal wijken zijn ingetrokken. Het pakket bestaat uit ongeveer 17 items met een waarde tussen de SRD 300 tot SRD 400. De bijdrage van SRD 10 die gevraagd wordt voor de levering aan huis zal deels terugvloeien in projecten bestemd voor de wijk.

Comments are closed.