Dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem in de maak

Ook zonne-energie voor Coeroenie
juli 23, 2019
Sportverslagen – 23 juli 2019
juli 23, 2019
Show all

Dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem in de maak

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van LVV heeft in het kader van duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector, het project “Dier Identificatie, Registratie en Traceerbaarheidssysteem” (I&R-systeem) in voorbereiding. Dit, in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO). Het belang van dit I&R-systeem is dat elk landbouwhuisdier in de toekomst van een oor-nummerregistratie voorzien zal moeten zijn, voor de traceerbaarheid van ‘farm to fork’. Dit systeem creëert de mogelijkheid om dier-specifieke gegevens te koppelen aan veehouderijen, alsook het onder controle brengen en bestrijden van dierziekten omdat zo kan worden teruggegaan naar de bron van besmetting. Deze verbeteringen leggen de basis voor een hoger aanbod aan kwalitatief goed en veilig voedsel van dierlijke origine voor de Surinaamse bevolking en zal tevens de mogelijkheid tot export faciliteren, aangezien het vaak als vereiste wordt gesteld door het importerend land.

Comments are closed.