President Santokhi gaat in op spraakmakende kwesties als nepotisme
oktober 29, 2020
Coronavirus (Covid-19):
oktober 29, 2020
Show all

Dialysezorg gegarandeerd

Het gevaar voor de dialysepatiënten is geweken. De regering heeft begin deze week een achterstand in de betaling ingelopen, waardoor de beschikbaarheid van medicijnen gegarandeerd is. Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, moet de distributie zonder stagnatie plaatsvinden

Er worden nu maatregelen getroffen om te voorkomen dat er weer een achterstand in de betaling ontstaat, met alle gevolgen van dien voor de patiënten.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het gevaar voor dialysepatiënten is geweken. Er is begin deze week een noodmaatregel getroffen waarmee de behandeling voor een week gegarandeerd zou zijn.

Comments are closed.