Coronavirus (Covid-19):

Ashruf nog niet tevreden met inkorting vuurwerkperiode
december 29, 2020
Voldoende grond voor woningprogramma’s
december 29, 2020
Show all

Coronavirus (Covid-19):

-Lockdown tijden ongewijzigd tot en met zaterdag 02 januari

Onderscheid essentiële en niet-essentiële diensten opgeheven

-Covid-maatregel overtreders worden nu officieel beboet
-Isolatiefaciliteiten verder uitgebreid; thuisisolatie zoveel mogelijk voorkomen
-Minister onzeker of mutatievirus zich in Suriname bevind

Minister Amar Ramadhin van het ministerie van Volksgezondheid geeft aan blij te zijn met de dalende trend van het aantal COVID-19 besmettingen. Toch geeft hij aan dat de aanpak en alertheid niet mogen verslappen. Gezien de regering gemeend heeft toch aan wat vermakelijkheid te werken gedurende de feestdagen, met name de Oudejaarsviering, is besloten de vuurwerkhandelaren toch in de gelegenheid te stellen open te gaan voor het publiek, zij het onder strikte voorwaarden. Houden zij zich niet aan de regels, zal er zonder waarschuwing, onherroepelijk tot sluiting worden overgegaan.

Voor wat betreft slijterijen is besloten dat zij gesloten blijven, maar eveneens met inachtneming van de COVID-19 maatregelen afhaal en leveringsdiensten mogen aanbieden.

Het luchtruim blijft eveneens gesloten, hoewel essentiële en repatriatievluchten wel zijn toegestaan.

Verder gaf de minister aan dat de isolatiefaciliteiten verder worden uitgebreid en de regering zoveel mogelijk zal voorkomen hiermee, dat mensen in thuisisolatie moeten.
Ten aanzien van de mutatie van het virus, geeft de Gezondheidsminister aan dat nog niet met zekerheid kan worden aangegeven of dat in Suriname voorkomt. Dat, terwijl hij wel toegeeft dat de besmettingen agressiever plaatsvinden.

Comments are closed.