Controle bijzonder beschermd gebied Bigipan compleet weggevallen 

Oppositie ontevreden over verdediging crisisplan regering
juli 20, 2016
Wilgo Valies typeert houding Onderwijsminister als dictatoriaal
juli 20, 2016
Show all

Controle bijzonder beschermd gebied Bigipan compleet weggevallen 

De Afdeling Landsbosbeheer van het Ministerie van ROGB in Nickerie kan reeds enige tijd geen controle werkzaamheden uitvoeren in het Bigipan gebied.

Dit door een tekort aan goede vaartuigen maar een nog erger tekort aan brandstof. Met deze situatie wordt het risico van stroperij op beschermde vogelsoorten en ongeoorloofde visvangst in dit duizenden vierkante kilometer groot bijzonder beschermd gebied vergroot.

Comments are closed.