Commissie voert gesprekken over wet Constitutioneel Hof

Voorzichtige stappen richting ordening onderwijs met Conceptwet Secundair Onderwijs
juni 23, 2016
ZIKA VACCIN HEEFT ‘MINDER NUT’ VOOR SURINAME
juni 23, 2016
Show all

Commissie voert gesprekken over wet Constitutioneel Hof

De commissie die de wet op het Constitutioneel Hof voorbereidt, heeft besloten om toch enkele belangrijke instituten te horen, hoewel in 2013 deze autoriteiten al hun visie hadden gegeven. Commissievoorzitter Melvin Bouva en commissielid Asiskumar Gajadien zeggen dat de gesprekken vruchtbaar zijn.

Er is ook een onderhoud geweest met de vorige commissie van rapporteurs. Woensdag is gesproken met procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en daarna met waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks. Hij geeft aan dat het Constitutioneel Hof allang een feit had moeten zijn. Door het ontbreken van dit instituut heeft de Krijgsraad een beslissing genomen over de Amnestiewet. Rasoelbaks ziet geen gevaar door het besluit van de Krijgsraad om het 8 december strafproces te vervolgen. “Het gevaar aspect moet zich nog uitkristalliseren. Ik zie geen gevaar en dat heb ik kenbaar gemaakt,” stelt de waarnemend Hof president. Rasoelbaks heeft zijn mening over de Wet op het Constitutioneel Hof gegeven aan de Assembleecommissie die bezig is met de voorbereiding van de openbare behandeling. Vandaag is er een gesprek met minister Jennifer van Dijk-Silos.

Bouva merkt op dat vanaf de grondwet van 1975 het instellen van het Constitutioneel Hof is opgenomen. Er zijn zeven inspanningen gedaan om te komen tot een ontwerpwet. Twee hebben De Nationale Assemblee bereikt. De ontwerpwet was tijdens de vorige zittingsperiode op de agenda geplaatst, maar is nog niet in behandeling genomen. Op 30 mei werd een nieuwe commissie van rapporteurs benoemd. Bouva merkt op dat de Krijgsraad blijkbaar niet geïnformeerd was hierover toen de uitspraak op 9 juni werd gedaan dat er vier jaar is gewacht op het Constitutioneel Hof.

Het Constitutioneel Hof is bevoegd wetten te toetsen. Ook kunnen burgers zich wenden tot dit Hof als nog een beroepsinstantie. Gajadien merkt op dat ook de gewone rechter wetten die te maken hebben met de grondrechten (hoofdstuk V van de Grondwet) en verdragen mag toetsen.

Comments are closed.