COMMISSIE GAAT ADVISEREN OVER INTERNATIONALE HANDELSRELATIES

LANDELIJKE VUILOPHAAL 1 OKTOBER VAN START
juni 28, 2016
‘Helft energie in Noord-Amerika moet binnen tien jaar schoon zijn’
juni 28, 2016
Show all

COMMISSIE GAAT ADVISEREN OVER INTERNATIONALE HANDELSRELATIES

Een commissie van verschillende ministeries zal via het ministerie van Handel en Industrie (HI) de regering adviseren over en voorbereidende werkzaamheden verrichten voor het naleven van het Wereld Handelsverdrag dat in 2013 met de Wereld Handelsorganisatie (WTO) tot stand is gekomen. Ze moet ook nagaan welke wetgeving ontbreekt in Suriname, welke wetten moeten worden aangepast en hoe Suriname volwaardig partij kan worden bij het handelsverdrag van de WTO. De werkgroep is maandag door HI-minister Sieglien Burleson geïnstalleerd.

De minister zegt dat Suriname achter begint te lopen op internationale handelsafspraken als het gaat om de import en export van goederen. “We zijn een kleine economie, maar juist daarom moeten we goed georiënteerd zijn in de markt om te voorkomen dat zaken voor ons worden bepaald en dat over ons wordt heengelopen.” Er zal ook gekeken worden naar de regionale ontwikkelingen.

Het WTO-verdrag vraagt onder andere om meer transparantie bij het handelsgebeuren van de landen. Suriname dat het WTO-verdrag heeft getekend moet net als alle andere landen meer duidelijkheid geven over procedures, wetgeving en andere belangrijke handelsdata. Burleson is zich ervan bewust, dat internationaal in de eigen keuken wordt meegekeken. Anderzijds heeft dit behoorlijke voordelen voor de handelsbetrekkingen van Suriname maar ook voor de gemeenschap, als het gaat om handelssubsidies, procedures en andere import- en exportregels. HI werkt aan een digitaal handelsbestand, dat uiteindelijk ook voor het publiek toegankelijk moet zijn.

Comments are closed.