Centrale Bank gastheer conferenties voor Caribische toezichthouders

Minister Dogojo: Stichting voor het kind niet in de steek gelaten
juni 21, 2016
Bajnath: “Prijzen van groenten met vierhonderd procent gestegen”
juni 21, 2016
Show all

Centrale Bank gastheer conferenties voor Caribische toezichthouders

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal met ingang van vandaag voor enkele dagen als gastheer van twee belangrijke Caribische conferenties optreden waarin in totaal 140 personen zullen participeren. Zij komen voornamelijk uit de regio. De conferentie van de Caribbean Association of Pension Supervisors (CAPS)is begonnen op 20 juni en duurt tot en met vandaag. De CAPS is een organisatie van toezichthouders op pensioenfondsen. Deze Caribische organisatie telt, met inbegrip van de CBvS, 20 leden en heeft tot doel het stimuleren en het ondersteunen van de ontwikkeling van het toezicht op pensioenfondsen in het Caribisch gebied.

Jaarlijks wordt een conferentie en een algemene ledenvergadering belegd, waarvan de organisatie tussen de lidlanden rouleert. Dit jaar is het thema van de conferentie “ Strengthening Pension Supervision and Regulation to Support Financial Stability” en tegen die achtergrond zal de invloed van de mondiale groei van de pensioensector en de regelgeving en het toezicht in de regio aan de orde worden gesteld. Vervolgens vindt gedurende de periode 22 t/m 24 juni de conferentie van de Caribbean Association of Insurance Regulators (CAIR) plaats. Dat zijn de toezichthouders op verzekeringsmaatschappijen en op verzekeringsbemiddelaars.

De CAIR heeft als doel het stimuleren en het ondersteunen van de ontwikkeling – en de handhaving – van ordening van verzekeringen in het Caribisch gebied, volgens internationaal geaccepteerde normen. De CAIR telt 20 leden, waaronder dus ook de CBvS, die toezichthouder is op verzekeringsmaatschappijen die in Suriname gevestigd zijn. Deze jaarlijkse conferentie en de daaraan gekoppelde ledenvergadering wordt ook voor het eerst in Suriname gehouden. Het thema van de CAIR conferentie is “Risk-based Capital for Insurance Companies- Moving Towards a Regional standard”. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen betreffen kapitaaltoereikendheid en solvabiliteit, regionale toezichtstandaarden en herverzekering. PERSB

Comments are closed.