Caraïbisch gebied geen haven meer voor witwaspraktijken en terrorisme financiering

Palu verwacht verbeterde versie conceptwet Spaar-en Stabilisatiefonds
april 5, 2014
Ruim 13 miljoen mensen wereldwijd lopen kans op malaria
april 5, 2014
Show all

Caraïbisch gebied geen haven meer voor witwaspraktijken en terrorisme financiering

Het Caraïbisch gebied moet geen veilige haven meer zijn voor witwassers en financierders voor terrorisme. Om dit tot stand te brengen wordt het anti-money laundering en terrorisme financieringssysteem versterkt. Dit is de uitkomst van de eerste Regionale Conferentie aangaande de bestrijding van moneylaundering en bestrijding van de financiering van terrorisme.

De hernieuwde internationale aanbevelingen gaan uit van een risico gebaseerde benadering voor het adresseren van het vraagstuk door de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF). De lidlanden van deze organisatie, waaronder Suriname, hebben afgesproken om op nationaal niveau de wetgeving en de instituten belast met de wetshandhaving en het toezicht houden te assisteren bij het bestrijden van onder meer witwasserij.

Een belangrijke rol hierin is ook weggelegd voor de private sector. De informele sector moet nadrukkelijker worden betrokken bij het verder versterken van de nationale wet- en regelgeving alsook de methoden om die te handhaven.

De minister van Justitie en Politie, Edward Belfort en Advocaat-Generaal Roy Baidjnath, hebben deelgenomen aan de conferentie. Belfort is van plan om op korte termijn na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een gemengde adviescommissie in te stellen, die de op de bijeenkomst aangehaalde vraagstukken nader zal moeten bekijken. Dit alles in overleg met ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.