BREAKING NEWS: Suriname meldt eerste besmetting COVID-19
maart 13, 2020
Republic Bank helpt bij opzet kindernierdialysecentrum
maart 13, 2020
Show all

C-47 laat zich niet uit Ravaksur zetten

Sprake van rancune omdat Zunder geen governor mocht worden

De Vakcentrale C-47 is donderdag op een persconferentie ingegaan op de perikelen binnen de Raad van Vakcentrales in Suriname. C-47 is uit Ravaksur gezet door CLO, PWO, De Moederbond en OSAV. C-47 noemt dit een nietszeggende handeling. Volgens de vakorganisatie zou rancune ook een rol spelen, omdat C-47 PWO-voorzitter Armand Zunder niet ondersteunde in zijn ambitie om invulling te geven aan de functie van governor van de Centrale Bank toen die openviel met het vertrek van Van Trikt. C-47 voorzitter Robby Berenstein zegt dat hij Zunder persoonlijk heeft aangegeven dat er totaal geen draagvlak was voor zijn kandidatuur:

Bestuurslid Dayanand Dwarka onderstreept dat C-47 niet uit Ravaksur kan worden gezet. De bonden die dit nastreven hebben volgens hem bij lange na niet het draagvlak om namens de vakcentrale te handelen.

Berenstein zegt het verder te betreuren dat er een breuk is ontstaan tussen hem en Zunder. Hij is weliswaar van mening dat de PWO-voorman zijn verantwoordelijkheid jegens de werkende klasse ondergeschikt maakt aan een ‘eng belang’; in deze diens persoonlijke ambitie.

Robby Berenstein, voorzitter van C-47. Hij vindt dat de bonden gezamenlijk hun focus richten op belangrijke issues, zoals de precaire situatie en het ultimatum dat aan de regering is gesteld met betrekking tot belastingverlichtende maatregelen.

Comments are closed.