C-47 keurt optreden minister over ‘Zeven Even’ af

Rotaract club plant de eerste 7 van de 50 bomen
november 7, 2017
Financiën houdt belastingseminar over hervorming stelsel
november 7, 2017
Show all

C-47 keurt optreden minister over ‘Zeven Even’ af

De vakorganisatie C-47 verwerpt de houding van de regering naar de media door stopzetting van een radioprogramma ‘Zeven Even’ van de RBN. Maar, ook bedreigingen in de vorm van het intrekken van radio- en televisievergunningen die zogenaamd niet voldoen aan de normen en waarden zijn sterk overtrokken en ongegrond. De motivatie van deze actie wordt door de regering omschreven als te zijn beledigende aanvallen op regeringsfunctionarissen en politieke figuren.

C-47 maakt zich zorgen over de beleving van de persvrijheid in ons land. De kritische beoordeling van zaken door de media mag nooit onder druk komen te staan en journalisten moeten zich zonder angst en in vrijheid kritisch kunnen uiten en hun werk doen. Overigens is vrijheid van meningsuiting in onze grondwet opgenomen en is het een belangrijke voorwaarde voor democratisering van de samenleving. Onder geen beding zal worden toegestaan dat net als in de jaren ‘80 de pers aan banden wordt gelegd en gecriminaliseerd. In de tijd waarin we leven is het afgelopen met dit soort praktijken. Voor C-47 is het ‘vrije woord’ het instrument om informatie en haar boodschappen te kanaliseren naar de samenleving.

In een democratisch systeem mag nooit aan het vrije woord gekomen worden omdat informatie een voorwaarde is voor ontwikkeling, vooruitgang en verdere democratisering. C-47 is zich bewust van de enorme vlucht van sociale media en de enorm toegenomen mogelijkheden voor gewone burgers om van alles en nog wat te schrijven. Onderkend wordt dat sociale media een enorme boost heeft gegeven aan de persvrijheid. Anderzijds, moeten we op een geciviliseerde manier om kunnen gaan met verschillen van meningen in een democratie. Ook de wijze waarop de regering met verschillende maten meet is verwerpelijk omdat er ook veel te doen is om uitzendingen van haar eigen Staatsradio en voorlichtingsprogramma’s. De actie van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie ziet C-47 als een poging tot intimidatie en ‘verzieking’ van de vrije pers.

Comments are closed.