Vandaag In Het Verleden – 6 maart 2020
maart 6, 2020
10 Mobiel – Renzo Tjon A Joe – 6 maart 2020
maart 6, 2020
Show all

BVL-voorzitter Mangre gaat de politiek in

Ondersteunt Ravaksur ultimatum aan Financiën over belasting verlichtende maatregelen

Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) betreedt het politieke arena. Deze aankondiging deed de vakbondsleider op een persconferentie donderdag. Door de politiek in te stappen zegt Mangre de belangen van zowel haar leden als het totaal onderwijsveld te willen behartigen. Het bestuur van beide onderwijsbonden en de shopstewards verbonden aan de scholen hebben reeds tijdens een laatstgehouden ledenvergadering hun goedkeuring gegeven aan haar besluit. Mangre verklaart benaderd te zijn door de Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP). Ze legt uit dat haar stap niet in strijd is met de huidige statuten van de bonden.

Ook de BvL en ALS staan achter het ultimatum dat de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) aan het Ministerie van Financiën heeft gesteld. Dit in het kader van het invoeren van belasting verlichtende maatregelen voor de loontrekkers. Volgens Mangre roepen de bonden al langer dan zes jaar hierom.

Reshma Mangre, de voorzitter van onderwijsvakbonden BvL en ALS. Mangre stapt het politiek veld in, zegt ze, om zich zo meer in te kunnen zetten voor alle onderwijsgevenden in het land. Het ultimatum van Ravaksur aan het Ministerie van Financiën is tot 25 maart. Treft de regering voor die datum geen belasting verlagende, zij het verlichtende, maatregelen voor het loontrekkersveld, gaan de aangesloten bonden en vakcentrales in actie.

Comments are closed.