Bouterse over kwestie onderwijs: Men wil geen oplossing

Gezicht van oppositie Congo overleden
februari 2, 2017
Minister Welzijn wil open deur beleid op HI
februari 2, 2017
Show all

Bouterse over kwestie onderwijs: Men wil geen oplossing

President Desi Bouterse vindt dat “men geen oplossing wil”. De mensen zouden een andere agenda hebben. De president stelt dat de onderwijsstaking van bijkans twee weken helemaal niet nodig was. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) heeft gezorgd voor een oplossing. Op initiatief van FOLS heeft de regering uiteindelijk besloten om de leerkrachten een tegemoetkoming van 500 SRD te geven voor januari en februari.

Bouterse zei op een persconferentie woensdag dat de leerkrachten hard werken. Er moet gekeken worden naar hun belang. Hij haalde aan dat er constant overleg was met de onderwijsbonden. Zaken rond de herwaardering waren al rond. De FOLS heeft de voorstellen geaccepteerd, maar de Bond van Leraren is in actie gegaan.

Het land kan geen onrust hebben in deze fase van ontwikkeling, waarbij de precaire situatie ook het hoofd geboden moet worden. De regering doet er alles aan opdat er geen chaos gecreëerd wordt. Wat afgesproken is met de bonden, zal worden nagekomen.

De Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname hebben de regering een ultimatum gesteld dat op 13 februari verloopt. In die periode moet er volgens deze onderwijsbonden een oplossing worden bereikt over de herwaardering. Vakbondsleider Wilgo Valies heeft aangegeven dat er inspraak moet komen in de loonparagraaf. De werkgever kan volgens hem niet eenzijdig bepalen wat de werknemers zullen ontvangen. Starnws

Comments are closed.