Ook Cornelis Kondre haalt voordeel uit commercialisering gemeenschapsbos
augustus 5, 2019
Nickerie zoekt vrijwilligers om kustbescherming te helpen aanpakken
augustus 5, 2019
Show all

BOG Nickerie neemt nieuw pand in gebruik

De afdeling Milleu inspectie van het Buro voor openbare gezondheidszorg heeft maandagmorgen in Nw Nickerie haar niew gebouwd kantoor in gebruik genomen .Het BOG was tot 4 maanden terug nog gevestigd in een dienstwoning aan de Achterdam die al lang veels te krap was geworden om de dienst op te vangen .Nu is er op dezelfde locatie waar de dienst reeds langer dan 14 jaren is gevestigd een nieuw en ruimer  gebouw verezen die voldoet aan alle eisen voor de huisvesting van zo een belanrijke dienst .Dit gebouw zal  volgens sectiehoofd Reginald Silent er zeker toe bijdragen dat de  dienst haar werk in het westen gemotiveerder oppakt .Alleen zal de leiding van het Bog op korte termijn meer milleu inspecteurs voor nickerie moeten aanwerven omdat met een bezetting van slechts 6 milleu inspecteurs in Nickerie het  niet altijd even makelijk is om ook het district Coronie dat onder dit kantoor valt te coveren .Volgens directeur van het ministerie van volksgezondheid Cleopatra Jessurun die ook waarneemd als directeur van het BOG is deze dienst bijzonder belangrijk voor het waarborgen van de volksgezondheid en hoopt zed at met het nieuw kantoor de informatiestroom over de diensten van het BOG naar de samenleving ook zal toenemen.

Cleopatra Jessurin, directeur van Volksgezondheid en waarnemend directeur van het BOG.

Comments are closed.