Bisdom bezorgd over handelen president richting PG

Sport 10 juli 2017
juli 10, 2017
Dagbladen overzicht dinsdag 11 juli 2017
juli 11, 2017
Show all

Bisdom bezorgd over handelen president richting PG

-Oppositie neemt met afschuw kennis van stap president

-SPA en DA91 eisen aftreden staatshoofd

Het rooms-katholiek Bisdom is bezorgd over het opzeggen van het vertrouwen in de procureur-generaal door president Desi Bouterse. Dat zegt het Bisdom vandaag in een verklaring. Het staatshoofd heeft geen vertrouwen meer in de baas van het Openbaar Ministerie omdat de auditeur-militair zijn requisitoir heeft gehouden in het 8-decemberstrafproces. Hoewel de regering het OM middels artikel148 van de Grondwet de opdracht gaf de vervolging te stoppen, heeft het Hof van Justitie bij vonnis beslist dat het proces voortgang moet vinden, omdat het verzoek om het proces stop te zetten, geen ongegrond is. Daarop volgde een eis van 20 jaar voor hoofdverdachte Desi Bouterse, waarna die in zijn hoedanigheid van president, het vertrouwen in de PG heeft opgezegd.

“Het Bisdom ervaart dit schrijven van de regering als een ernstige bedreiging van de Trias Politica, dat wil zeggen dat hiermee de uitvoerende macht middels intimidatie de rechterlijke macht naar haar hand wilt zetten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht mogelijk niet langer blijft eerbiedigen. Dat zou een aanslag op de rechtsstaat van onze Republiek en van de Surinaamse samenleving betekenen. Het Bisdom voelt zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gerechtigd zijn stem in deze te doen horen. Het Bisdom is ervan overtuigd, dat er binnen de grondwet ook na het vonnis in het 8-decemberproces voldoende mogelijkheden zijn om de rust en harmonie in de samenleving te bewaren zonder dat de rechterlijke macht wordt gedesavoueerd. We doen een beroep op de regering om af te zien van intimidatie en te kiezen voor het eerder ingeslagen traject van dialoog, waarheidsvinding en verzoening na het vonnis. Het Bisdom biedt hierbij wederom haar diensten aan om uit deze verontrustende situatie te geraken.”

 De oppositiepartijen in het parlement, NPS, VHP, Abop en PL, zeggen in een verklaring met afschuw kennis te hebben genomen van de stap van president Bouterse. “Met deze stap komt de president aan het fundament van de Rechtsstaat, waar de Rechtelijke Macht en Openbaar Ministerie (OM) vrij en onafhankelijk moeten kunnen werken”, stellen de partijen.

“De oppositie roept derhalve een ieder en in het bijzonder de Regering op, allereerst om de moeizaam verworven (grond) rechten en Rechtsstaat te eerbiedigen, en bovenal te verdedigen. Ten tweede om het recht op zijn beloop te laten, ook in het 8 decemberproces. De Grondwet en andere wettelijke regelingen bieden voldoende mogelijkheden in deze.”

De verklaring van he Bisdom is ondertekend door Bisschop Karel Choennie. In een gezamenlijke verklaring hebben ook de buitenparlementaire oppositiepartijen SPA en DA91 gereageerd. Ze eisen het aftreden van president Desi Bouterse.

Comments are closed.