Bilkerdijk: Vertrouwen niet teruggekeerd met valutaveiling

TWK-ASSURANTIEBELASTING ONWETTIG
april 8, 2016
Staatsolie stroomcentrale en Staatsolie raffinaderij stilgelegd voor verbetering
april 8, 2016
Show all

Bilkerdijk: Vertrouwen niet teruggekeerd met valutaveiling

Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) vindt dat met de valutaveilingen het gevoel van vertrouwen niet is teruggekeerd. De koers is omhoog gegaan in plaats van omlaag. Valutaveiling kan een instrument zijn, maar er is geen vette pot aan deviezen beschikbaar om te veilen. Bilkerdijk antwoordt op een vraag van Starnieuws dat de valuta beschikbaar moet zijn voor noodzakelijke importen. Voor luxegoederen mag men wat hem betreft naar de vrije markt.

Bilkerdijk voert aan dat de importen de afgelopen periode zijn toegenomen. Er worden veel luxe en consumptiegoederen ingevoerd. De overheid heeft veel minder deviezen door de daling van de prijzen van olie en goud op de wereldmarkt. De schaarse middelen die de Staat heeft, moet volgens de ASFA-voorzitter niet besteed worden aan algemene importen. Er moet meer productie zijn om de verdiencapaciteit te vergroten. Daarom vindt hij dat bij categoriseren van energietarieven de industrie in de laagste groep moet zitten. Huishoudens moeten hoger liggen, maar de kleine man die het niet kan betalen, moet worden gesubsidieerd. Bilkerdijk wijst er op dat alleen door meer te produceren de verdiencapaciteit wordt verhoogd.

Mensen zijn verwend geraakt door de vele luxe-goederen die geïmporteerd worden. De overheid moet de schaarse valuta besteden aan basisgoederen die noodzakelijk zijn. Er moet volgens Bilkerdijk een bewuste keuze worden gemaakt en maatregelen getroffen worden. STARNWS

Comments are closed.