Bewoners Meerzorg vragen aan Juspol aandacht voor hun problemen

McDonald’s nu formeel mede sponsor Avond Vierdaagse
maart 17, 2016
GOUDPONTONS NOG ACTIEF IN PARAMACCA
maart 17, 2016
Show all

Bewoners Meerzorg vragen aan Juspol aandacht voor hun problemen

Bewoners van ressort Meerzorg in het district Commewijne hebben op dinsdag 15 maart de aandacht van minister Jennifer van Dijk – Silos gevraagd voor de problemen waarmee zij te kampen hebben.

Een petitie mede ondertekend door minimaal 100 bewoners werd onder leiding van August van Dijk aan de Justitieminister op haar kabinet aangeboden. De bewoners hebben in de petitie aan de orde gesteld de om zich heen grijpende drugsproblematiek en de daarmee gepaard gaande overlast en verstoringen van de openbare orde, stroperijen van landbouwgewassen.

August van Dijk gaf aan dat de omschreven problemen ook getoetst zijn. Hij voegde er aan toe dat de instanties die zij benaderen om tot oplossing van de problemen te komen, inzichten te kort schieten of dat zij niet over de middelen beschikken. De bewoners zeggen dat het drugsgebruik, de verkoop daarvan als ook het alcoholgebruik enorme negatieve effecten heeft voor de gezinnen. Jonge kinderen van wie de ouders verslaafd zijn, worden aan hun lot overgelaten. Citrus aanplanten worden vernietigd. Vruchtbomen worden tot aan de grond afgekapt. Ook schade door loslopend vee schijnt een regelmaat te hebben. De aanbieders van de petitie zijn van mening dat door de snelle verstedelijking van Commewijne de mensen nog niet bewust zijn van die nieuwe structuur in het gebied.

De minister beloofde goede nota te nemen van de petitie. De bewindsvrouw gaf aan met de korpschef het functioneren van de politie in het district te zullen na gaan. Verder zal zij met haar collega van het Ministerie van Volksgezondheid bespreken hoe het probleem van drugs- en alcoholverslaving aan te pakken.  KPS

Comments are closed.