Bevolkingsbeleid nodig voor duurzame doelen’

Theater Thalia, viert vandaag 180 jarig bestaan
april 27, 2017
Landelijke rekenrally voor leerkrachten
april 27, 2017
Show all

Bevolkingsbeleid nodig voor duurzame doelen’

 

Suriname beschikt nog niet over een gedegen bevolkingsbeleid om duurzame doelen te behalen. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst in Jamaica van de Verenigde Naties. Alle Engels- en Nederlandssprekende landen van het Caribisch gebied waren uitgenodigd om doelen en strategieën te bespreken met betrekking tot duurzaamheid in de regio. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

“Het is de bedoeling om in de voor ons liggende periode een aanvang te maken met de formulering van een bevolkingsbeleid. Er zal echter eerst gedegen onderzoek verricht moeten worden”, schrijft Biza. Samenwerking met diverse ministeries en andere stakeholders is hierbij een vereiste, zegt Michelle Jules, die namens Suriname deelnam aan de vergadering in Jamaica. “Het bevolkingsbeleid is niet alleen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar landelijk, voor de totale bevolking.” Volgens Jules is het belangrijk dat bij een bevolkingsbeleid een zodanige impact heeft op burgers, dat het ook de belangen van toekomstige generaties behartigt.

Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat de meeste Caribische landen de zelfde knelpunten ervaren, zoals een gebrek aan data, gebrek aan een geschoold kader binnen verschillende sectoren, jeugdwerkloosheid, tienerzwangerschap en vergrijzing. Het laatste is niet van toepassing op Suriname, omdat slechts tien procent van onze bevolking ouder is dan zestig jaar.

Comments are closed.