Bestuursdienst Paramaribo Noord-Oost zal hard optreden tegen overtreders Hinderwet

1 Corona dode en 156 nieuwe besmettingen
augustus 30, 2021
Lions Club Kwatta overhandigt beademingsapparaat aan president Santokhi
augustus 30, 2021
Show all

Bestuursdienst Paramaribo Noord-Oost zal hard optreden tegen overtreders Hinderwet

Auto’s op de berm binnen Paramaribo Noord-Oost zorgen voor veel overlast. Het is opgevallen dat binnen het verzorgingsgebied van het bestuursressort Paramaribo Noord-Oost en overige districten, dat ondernemers commerciële activiteiten ontplooien op de bermen zonder enige toestemmingen van de bevoegde instanties. Vooral ondernemers die monteur activiteiten alsook andere soortige ondernemers maken zich hieraan schuldig. Dit zorgt voor veel overlast bij weggebruikers alsook geluidsoverlast bij buurtbewoners. Alle ondernemers die dergelijke activiteiten ontplooien worden opgeroepen om toestemming aan te vragen om gebruik te maken van de bermen. Alsook de nodige vergunningen voor de commerciële activiteiten op het adres waar het beroep wordt uitgeoefend. Indien dat niet gebeurt zal de Bestuursdienst genoodzaakt zijn om harde maatregelen te treffen. Dit laat districtscommissaris Ricardo Bhola via het Burger Informatie Centrum (BIC) van het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost optekenen. ndien er geen gehoor gegeven wordt, zal er conform de Hinderwet van 27 december 1929 tot vaststelling van bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welk schade, gevaar of hinder kunnen veroorzaken (G.B. 1930 no 64 ), gelijk zij luidt na de daarin gebrachte wijzigingen bij G.B. 1972 no. 96, S.B. 2001 no. 63, maatregelen tegen ondernemers worden getroffen.

Comments are closed.