Bestrijding Sika-virus is aangelegenheid van zowel overheid als gemeenschap

Opnieuw traangas in parlement van Kosovo
november 17, 2015
Dagbladen overzicht 18 november
november 18, 2015
Show all

Bestrijding Sika-virus is aangelegenheid van zowel overheid als gemeenschap

Er hoeft geen paniek te ontstaan nu bewezen is dat het sika-virus in Suriname is.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid wijst erop dat de  op dengue-lijkende ziekte geen gevaar voor de volksgezondheid hoeft te zijn zolang de gemeenschap netjes omgaat met haar omgeving. Vanuit overheidswege is er geen sprake voor het ontwikkelen van een nieuw plan van aanpak.

De muskiet die de virus overdraagt op de mens kan bestreden worden met de geldende methodes als voor dengue. Het is echter aan zowel de overheid als de burgerij gelegen om deze geïmporteerde virus de kop in te drukken

1 Comment