Belastingen belangrijk element voor in stand houden samenleving en economie

Regering brengt helderheid in discussie rond HPSG-project
december 6, 2021
OW haalt achterstanden kledingtoelages en benoemingen na 20 jaren in
december 6, 2021
Show all

Belastingen belangrijk element voor in stand houden samenleving en economie

Belastingen zijn een belangrijk element voor de overheid om betalingen te verrichten alsook voor het in stand houden van samenleving en economie. Ismaël Kalaykhan, directeur der Belastingen, benadrukt dat het invoeren van belastingen niet nadelig mag zijn voor de samenleving en de economie ook niet mag verstoren. “Daarom moet het heel zorgvuldig en weloverwogen gebeuren, en er moet een goede belastingmix zijn. Met het laatste doelt hij op de verschillende soorten belastingen, waaronder de inkomsten- en loonbelastingen. In het onlangs bekrachtigde Tripartiet Akkoord tussen regering, vakbeweging en bedrijfsleven, is het aanpassen van deze belastingen een van de voornaamste afspraken. Kalaykhan noemt het akkoord historisch: “Wat effectief is afgesproken en zichtbaar zal zijn, is de aanpassing van de schijven in de inkomsten- en loonbelasting”. Het pakket is echter veel ruimer, met onder meer de invoering van de belasting toegevoegde waarde (btw), wat voor 1 juli 2022 zal gebeuren. Het aanpassen van de belastingschijven is echter de eerste fase, waarna het heel pakket aan belastingen bekeken zal worden. De btw is volgens de belastingdirecteur niet alleen een belastingwijziging, maar ook een behoorlijke interventie in het economisch gebeuren binnen Suriname. Deze maatregel zal volgens hem ook een behoorlijke impact hebben.

Comments are closed.