Begrotingsbehandeling verdaagd naar volgend jaar

Gi Wan Anu levert SRD 240.000 op
december 22, 2017
RGB overhandigd grondbeschikkingen in Nickerie
december 22, 2017
Show all

Begrotingsbehandeling verdaagd naar volgend jaar

Het zal niet meer lukken om de begroting voor het dienstjaar 2018 nog voor de jaarwisseling door het parlement te krijgen. Er moet nog een hoop werk worden verzet, waaronder wijzigingen in de conceptstaatsbegroting. De verdere behandeling is donderdag daarom verschoven naar de derde week van januari. Ook wil De Nationale Assemblee nog meer informatie met betrekking tot inkomstenverhogende maatregelen. NDP-fractieleider André Misiekaba doet een beroep op de regering om korte metten te maken met grootgrondbezitters. De coalitie staat daarom vierkant achter de verhoging van de grondhuurtarieven. Tegelijkertijd zal de regering van de extra tijd gebruik moeten maken om de andere voorgenomen maatregelen, zoals de verkoop van overheidspanden en staatsaandelen, nogmaals te bestuderen.

De oppositiefracties van PL, Abop en VHP hebben voorstellen aan de regering gedaan om de inkomsten te verhogen, zonder de verkoop staatseigendommen. Ze willen de komende weken nog meer voorstellen uitwerken. Bij het verhogen van de grondhuur tarieven, moet er volgens VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vooral rekening gehouden worden met de agrarische sector en burgers die buiten hun schuld om niet kunnen bouwen.

 

Het parlement komt vandaag voor dit jaar voor de laatste keer bijeen. Op agenda staat de wijziging van het decreet Grindbeginselen. Dit decreet omvat de bescherming van de woongebieden van in stamverband wonende groepen, tegen gronduitgifte door de centrale overheid. De begrotingsbehandeling is verdaagd naar de derde week van januari 2018.

Comments are closed.