Bedrijfsleven oneerlijk beconcurreerd door politici met voorkennis

Achterstand bij Onderwijsinspectie ingelopen
juni 11, 2019
Kunstenaar Nowien Rampertap:
juni 11, 2019
Show all

Bedrijfsleven oneerlijk beconcurreerd door politici met voorkennis

Wilgo Bilkerdijk is herkozen als voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). Het is volgens Bilkerdijk niet gemakkelijk geweest de kar de afgelopen te trekken. De meeste doelstellingen staan, weliswaar ongerealiseerd, nog recht overeind. Dit heeft veelal te maken met de verschillende belangen binnen het bedrijfsleven die soms verdeeldheid in de hand werken. De kunst is dus om als ASFA-bestuur een middenweg te vinden, wat niet altijd van een leien dakje gaat in een organisatie van alleen zakenlieden.

Eén van de grootste uitdagingen waarmee producenten en fabrikanten in het land mee kampen is de factor politiek. Vooral functionarissen binnen de regering, of in het centrum van machten aan het bewind die zich vaak opstellen als concurrenten van het bedrijfsleven, in plaats van facilitator. Ze beschikken over bepaalde voorkennis, hebben daarnaast gemakkelijk toegang tot de mogelijkheden die de Staat biedt, waaronder markttoegang en domeingrond. Het bedrijfsleven komt dan moeilijk aan de bak. Het is dan erg dat deze vorm van oneerlijke concurrentie, die neigt naar corruptie, niet wordt afgestraft, zegt de ASFA-voorman.

Wilgo Bilkerdijk, de herkozen voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). Hij haalt hard uit naar politieke ambtsdragers die het bedrijfsleven beconcurreren en vindt het storend dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan.

Comments are closed.