BBS gereed voor Criminaliteitsurgentieplan

Afvalbeheer start pilotproject binnenstad Paramaribo
oktober 25, 2021
140 mensen testen positief op Corona en 0 doden geregistreerd
oktober 25, 2021
Show all

BBS gereed voor Criminaliteitsurgentieplan

De Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) van het Ministerie van Justitie en Politie (JusPol) is gereed om assistentie en ondersteuning te verlenen aan het Korps Politie Suriname in het kader van het Crminaliteitsurgentieplan van het ministerie. De assistentie wordt al enige tijd verleend aan de Operaties HOOP (Handhaving Openbare Orde) en Saka Yu Tempo, maar deze zal de komende periode verhoogd en geïntensiveerd worden. In dit plan participeren ook het Nationaal Leger, de Veiligheidsdienst van de Centrale Bank van Suriname en enkele bonafide en door het ministerie geselecteerde particuliere beveiligingsbedrijven.

De kabinetsleden Harold Belfor, Roy Prika en Mark Karg van het Minsiterie van Justitie en Politie en de leiding van de BBS hebben op donderdag 21 oktober het speciaal geselecteerd team toegesproken. Daarbij werd benadrukt dat er een grotere rol is weggelegd voor de BBS en dat deze dienst haar plaats binnen de Veiligheidsketen moet opeisen. Voorafgaand hieraan zullen eerst twee belangrijke randvoorwaarden vervuld moeten worden, discipline en integriteit. Het ministerie is bereid samen met de dienst hieraan te werken, zodat de BBS volwaardig en met gezag lid van de Veiligheidsketen kan zijn. Ook trainingen en opleidingen zullen ter hand genomen worden, evenals personele- en materiele voorzieningen. Het speciale team dat het Criminaliteitsurgentieplan zal ondersteunen bestaat uit specialistisch getraind personeel. De manschappen toonden zich ingenomen met de uiteenzetting van het ministerie en hebben aangegeven zich maximaal te zullen inzetten om de criminaliteit te helpen indammen.

De BBS zal het KPS ondersteunen en zal tevens preventieve surveillance in Wanica voor haar rekening nemen. Het gaat om de zichtbaarheid van het overheidsgezag die een preventieve werking moet hebben. Het personeel bezit de hoedanigheid van buitengewoon agent van politie en zal opereren onder het gezag van de politie.

Comments are closed.