ABOP-fractieleider Brunswijk ondersteunt eigen lid Belfort niet
juni 4, 2019
Staatshoofd intervenieert in kwestie zandafgraving Powakka
juni 4, 2019
Show all

Bankiersvereniging onder vuur

Plaatst buitenlandse valutakasreserve onder beheer Centrale Bank

Het ging er fel aan toe bij de open discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname maandagavond. De meningen branden los tijdens het onderwerp handelend over het brandend vraagstuk over het terughalen van de vreemde valutakasreserve van de commerciële banken naar Suriname. Dat die geplaatst zijn onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) roept veel vragen op. Het gaat om voornamelijk gelden van bankcliënten. Uit het publiek kwamen talloze vragen die duidelijk maakten dat het vertrouwen in zowel de regering als de moederbank van het land zoek is. Eblein Frangie, de herkozen voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, probeerde de aanwezigen erop te wijzen dat niet zomaar is ingestemd met het voorstel van de Centrale Bank. Hij stelt dat er keiharde eisen op tafel zijn gelegd om de tegoeden te beschermen.

Uit de sceptische reacties bleek dat mensen niet overtuigd waren van het positieve van de deal. Gevreesd wordt dat het om een politieke stap gaat, bedoeld om de wisselkoers te stabiliseren middels interventies op de valutamarkt. Het uitgavenpatroon en het leengedrag van de regering heeft een dusdanig wantrouwen geschapen dat maar moeilijk weg te werken is, zegt panellid Jim Boussaid, de gewezen directeur van de Hakrinbank.

Bank-governor Robert-Gray van Trikt vertoefd momenteel in het buitenland. Bij zijn terugkomst zal het Strategic Investment Comité worden ingesteld. Dit orgaan krijgt de taak de gelden die door de commerciële banken zijn vrijgemaakt, te beleggen. Een stap die ook niet goed valt bij vooral economische deskundigen.

Comments are closed.