Archeoloog haalt Calcutta-dekzegel 1974 naar boven

2600 scholieren doen mee aan schoonmaakactie
september 1, 2015
40 cent extra voor brandstof; stroom en water verhoogd
september 1, 2015
Show all

Archeoloog haalt Calcutta-dekzegel 1974 naar boven

Het district Saramacca moet meer doen om zijn cultureel erfgoed te koesteren. Er moet meer waardering opgebracht worden voor de culturele waarden en verworvenheden. Immers zijn olie uit Saramacca en goud uit Brokopondo de levensaders van de Surinaamse economie. Om het district op weg te helpen, is archeoloog Ben Mitrasingh, tevens voorzitter van de Stichting Cultuureducatie, voor de derde keer op zoek gegaan naar de dekzegel van 1974. Mitrasingh zegt aan Starnieuws dat de twee voorgaande keren er weinig publieke belangstelling is getoond voor de zegel, “omdat mensen niet volledig beseften waar het om ging.”

De gedenkzegel markeert de allereerste olievondst door ingenieur Hugo Coleridge in 1965. Coleridge was toen directeur van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD). Het is de archeoloog gelukt om de zegel te Calcutta voor de derde keer te vinden. De archeoloog vertelt dat in het Staatsolie Jubileumboek 1980-2005 er een foto van 1965 is geplaatst met daarop een vijver met aardolie op een schoolerf te Calcutta. Hij wijst erop dat Coleridge zijn olievondst heeft gedaan op zondag 13 oktober 1965. “De vijver op de bewuste foto in het jubileumboek is volgens de buurtbewoners speciaal gemaakt voor de verbroederingspolitiek van wijlen Jagernath Lachmon en Adolf Pengel.

 

 

 

Comments are closed.