Arbeid centraal in ontwikkelingsplan 2017-2020 n

Ricky Stutgard: Suriname moet ‘out of the box’ gaan denken
juni 16, 2016
Luchtvaartsectorplan en betere promotie nodig om toerisme in Suriname te ‘boosten’
juni 16, 2016
Show all

Arbeid centraal in ontwikkelingsplan 2017-2020 n

In het Ontwikkelingsplan 2017-2020 zal er ruime aandacht zijn voor de factor arbeid, aldus minister Soewarto Moestadja van het ministerie van Arbeid. Het Planbureau is direct betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe Ontwikkelingsplan, dat nu door de regering wordt voorbereid.  Moestadja ziet arbeid als de voornaamste bepalende factor voor het welslagen van het ontwikkelingsplan. De overheid zal voor de gewenste algehele verhoging van de arbeidsproductiviteit, tegen de achtergrond van de gewenste economische ontwikkeling van het land, moeten investeren in beroepsgezondheidszorg, arbeidsbescherming, goede arbeidsverhoudingen en ‘decent work’. Deze strategische gebieden liggen aan de basis van elke ontwikkeling, ongeacht in welke economische sector die zich voordoen. Het Arbeidsministerie heeft een beleidsnota in voorbereiding waarin haarscherp zal worden aangegeven hoe gewerkt zal worden aan een ‘welzijnssamenleving’ met de werkende mens als basis. (starnieuws)

Comments are closed.