Arabische landen verbreken diplomatieke relaties met Qatar

Grote explosie bij complex voor petrochemie in China
juni 5, 2017
Facebook en Twitter willen extremistische content harder aanpakken
juni 5, 2017
Show all

Arabische landen verbreken diplomatieke relaties met Qatar

Verschillende Arabische landen hebben vandaag alle diplomatieke relaties verbroken met buurland Qatar. De landen beschuldigen Qatar ervan banden te onderhouden met terroristische groeperingen en de regio te destabiliseren. Het gaat vooralsnog om Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein, Jemen, delen van Libië en de Verenigde Arabische Emiraten. Saudi-Arabië beriep zich volgens het staatspersbureau op de noodzaak het eigen koninkrijk “te beschermen tegen de gevaren van terrorisme en extremisme.” Qatar heeft het verbreken van de relaties verworpen. ”De maatregelen zijn ongerechtvaardigd en gebaseerd op claims die totaal ongefundeerd zijn”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land. Dat de vier Golfstaten Qatar steun aan terroristen verwijten, komt voort uit een recente rel. In een interview op televisie zou de Qatarese emir hebben gezegd dat Iran als islamitische macht “niet kan worden genegeerd.” Die opmerking viel slecht bij de andere, overwegend soennitische, landen.

Afgelopen week zakte de olieprijs door een steeds grotere voorraad van de meest verhandelde grondstof tot onder de $50 per vat van 150 liter. De prijs van Brentolie is vandaag met 1,5% gestegen na het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten.

Comments are closed.