AOV STRAKS GEEN BELASTINGAFTREKPOST MEER

President Bouterse tekent condoleance register ex-bisschop Zichem
november 17, 2016
Premier Canada onder vuur over toezegging aan Trump
november 17, 2016
Show all

AOV STRAKS GEEN BELASTINGAFTREKPOST MEER

Nadat de regering belasting verlichtende maatregelen voor loontrekkers heeft doorgevoerd, wat heeft geresulteerd in een afname van staatsinkomsten uit de belastingsfeer, tracht zij dat verlies via andere maatregelen op te vangen, vermeldt De Ware Tijd online. In haar voorstel om de wet Inkomstenbelasting aan te passen, is opgenomen dat afdrachten ten behoeve van de algemene oudedagsvoorziening (aov) als aftrekpost zal worden geschrapt. De AOV-premie zal niet meer mogen worden afgetrokken bij het berekenen van af te dragen belastingen. De wetswijziging moet op 1 januari 2017 in werking treden.

De parlementaire commissie voor Financiën heeft zich maandag over deze voorgenomen wetsaanpassing gebogen. Naar verluidt zijn sommige commissieleden het niet eens met de voorgestelde wijziging. Ze zijn van oordeel dat burgers door de devaluatie van de Surinaamse dollar, de alsmaar stijgende wisselkoers met daarbovenop de verhoging van de tarieven voor water, stroom en brandstof, al zwaar genoeg getroffen worden.

De regering zou nu geen maatregelen meer moeten doorvoeren om de koopkracht van de burger verder aan te tasten. Commissielid Gregory Rusland zegt dat, ofschoon de voorgestelde maatregel zal leiden tot meer inkomsten voor de Staat, deze aan de andere kant zal resulteren in “een verdere verarming van de samenleving”. “Dat zijn zaken waar we ons zorgen over maken”, aldus het assembleelid.

De parlementaire commissie wenst nader geïnformeerd te worden door de minister van Financiën over wat de precieze bedoeling van de wetswijziging is. Rusland vreest dat ongeacht de negatieve effecten van deze maatregel De Nationale Assemblee de wetsaanpassing zal goedkeuren, omdat de coalitie de meerderheid heeft in het college en tot nu toe volgzaam alle wetsvoorstellen van de regering heeft ondersteund.

In de Memorie van Toelichting wordt aangevoerd dat het om een noodzakelijke beleidsmaatregel gaat. Hierin was al in mei 2005 voorzien. Door de vorige regering van president Desi Bouterse was gesteld dat er binnen afzienbare tijd een regeling zou komen over de aftrekbaarheid van de premie. Dat is echter nooit gebeurd.

Comments are closed.