Anthony Caram legt vinger op expansionistisch beleid

Geerlings-Simons noemt terugroepwet ‘ongrondwettelijk’
januari 22, 2016
Wisseling van de wacht bij douanedienst
januari 22, 2016
Show all

Anthony Caram legt vinger op expansionistisch beleid

Suriname is duidelijk in budgettair en monetair opzicht in een benarde situatie verzeild geraakt. De kernoorzaak van de binnenlandse evenwichtigheid schuilt in de deels expansionistische geaarde politiek die de beleidsmakers voeren in de hoop dat grondstofprijzen zullen blijven stijgen.

Anthony Caram vergelijkt hierbij de in 2007 tot ontlading gekomen crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt. Deze crisis is voortgevloeid uit de misrekening van bankiers dat de huizenprijzen tot in lengte van dagen zouden blijven stijgen. De econoom was een van de inleiders tijdens de driedaagse conferentie van de AVVS De Moederbond in Hotel Torarica. In zijn inleiding heeft hij de controverse tussen het monetarisme en expansionisme aangegeven met de recente ervaringen in het land.

Hij toont aan dat een expansionistisch geaard beleid geen duurzame welvaart oplevert, maar slechts tijdelijk voordeel geeft. De financiering van de verbeterende sociale voorzieningen wordt steeds problematischer, terwijl de koopkracht daalt door een te grote geldschepping die het voordeel van deze voorzieningen hoe langer hoe meer compenseert, stelt Caram. “Per saldo neemt dan uiteindelijk de armoede toe.”

Om uit de benarde situatie te geraken, zullen de beleidsmakers eerst moeten bewijzen dat zij bereid en in staat zijn het vertrouwen van marktpartijen te herstellen. “Immers in de wereld draait alles om vertrouwen.” Vertrouwensherstel vereist het strikt in acht nemen van het huidig glashelder wettelijk kader van de financiële en monetaire verhouding tussen de minister van Financiën en de president van de Centrale Bank, licht Caram toe.


 

Comments are closed.