Amnestie niet van toepassing op 8 Decembermoorden

10 Mobiel – romano Tolorecht – 22 juli 2021
juli 22, 2021
Gestolen wapens hoorden nooit thuis bij Bouterse te zijn
juli 23, 2021
Show all

Amnestie niet van toepassing op 8 Decembermoorden

De gewijzigde Amnestiewet van 5 april 2012 is niet van toepassing op de 8 Decembermoorden en is in strijd met de Grondwet van het land. Dat is de conclusie van het Constitutioneel Hof. Het Hof boog zich over de Amnestiewet op verzoek van de toenmalige NDP-fractie. Toenmalig fractieleider Amzad Abdoel en fractielid Ruchsana Ilahibaks dienden het verzoekschrift in. De voorzitter van het Constitutioneel Hof, Gloria Stirling, las de beslissing donderdag voor tijdens een openbare zitting.

Het verzoek voor toetsing van de Amnestiewet aan het Constitutioneel Hof werd door in totaal zeven leden van het parlement ingediend, onder wie Jennifer Vreedzaam en voormalig assembleelid Daniella Sumter, beiden namens de NDP. Het tweetal woonde de zitting van donderdag bij, maar beiden gingen na afloop niet inhoudelijk in op de uitspraak.

Het niet bindend verklaren van de gewijzigde Amnestiewet 2012 door het Constitutioneel Hof is een duidelijk signaal naar de regering en het parlement, als wetgevende macht, om geen inmenging te plegen in lopende strafzaken bij de Rechterlijke macht. Dit zegt president Chan Santokhi. Het staatshoofd hoopt da de uitspraak van het Hof een lessons learned is voor De Nationale Assemblee. Nu het Hof de Amnestiewet van 2012 nietig heeft verklaard, is het aan de wetgevende macht om de wet in te trekken. Dit wordt momenteel door de regering bestudeerd:

U hoorde achtereenvolgend Daniella Sumter, DNA-lid Jennifer Vreedzaam van de Nationale Democratische Partij (NDP) en president Chan Santokhi. De conclusie van het Constitutioneel Hof houdt in dat de misdrijven die rond en op 8 december 1982 zijn gepleegd, niet in aanmerking komen voor straffeloosheid. Het Hof is verder van oordeel dat de strijdigheid met de Grondwet en mensenrechtenverdragen alleen dan gerechtvaardigd is, indien met de wijziging van de Amnestiewet 1989 een dringend algemeen belang ten grondslag zou hebben gelegen. Dit wordt niet aanwezig geacht.

Comments are closed.